ams management anna maria strozik

Kancelaria Gospodarcza
Klienci prywatni

 • Serwis relokacyjny, czynnosci urzedowe
 •  Składanie wniosków o świadczenia socjalne i rodzinne (np. Kindergeld)
 •  Tłumaczenia
 • Nostryfikacja dyplomów
 •  Negocjacje z pracodawcą
 •  Postępowanie powypadkowe- kolizje drogowe, zdarzenia w pracy
 •  Rozliczenia roczne *
 •  Ubezpieczenia *

 

Klienci biznesowi

 •  Rejestracja działalności gospodarczej oraz spółek, przeprowadzenie wszelkich formalności urzędowych
 •  Zgłoszenia oraz wsparcie w wprowadzeniu reprezentacji, przedstawicielstwa, oddzialu
 • Procedury rejestracyjne polskich firm budowlanych
 •  Prowadzenie rozmów biznesowych, negocjacji w imieniu klienta
 •  Przygotowywanie umów biznesowych
 •  Prowadzenie księgowości, rozliczenia roczne *
 • przygotowywanie ofert, rachunkowość, postępowania upominawcze przedsądowe, wnioski o nakaz zapłaty